W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Pasikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Nieruchomości WŁASNY DOM Katarzyna Pasikowska z siedzibą: 43-600, Jaworzno, ul. Wiosny Ludów 19E, NIP 6321451620, telefon 731 999 761. email: wlasnydomnieruchomosci@gmail.com

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Źródło pozyskania danych osobowych

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej,
 • od Państwa z chwilą zawarcia z nami umowy pośrednictwa,
 • ze źródeł prywatnych, baz prowadzonych lub danych przekazanych przez inne podmioty,
 • od współpracujących z nami biur nieruchomości,
 • z publicznych oraz ogólnodostępnych i publicznych źródeł informacji w tym  z Internetu.

Państwa dane osobowe to:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • numer telefonu.

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

 • wykonanie umowy pośrednictwa najmu, wynajmu, kupna i sprzedaży, pośrednictwa finansowego, pośrednictwa pomiędzy firmami współpracującymi tj. geodetami, rzeczoznawcami   majątkowymi, Art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO. Przez okres obowiązywania umowy.
 • w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 • w celu rozliczeń podatkowych. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora.
 • w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych:

 • administrator,
 • biuro rachunkowe,
 • inni pośrednicy z nami współpracujący,
 • podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu)
 • notariusze,

Mają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy

Państwa dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Pliki cookies:

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Możecie Panstwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plikow cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Dane kontaktowe:

Biuro Nieruchomości WŁASNY DOM Kararzyna Pasikowska

ul. Wiosny Ludów 19E

43-600 Jaworzno

tel. 731 999 761

email: wlasnydomnieruchomosci@gmail.com